wybory

Informacja dot. opłaty miejscowej

Krystian Lamparski DODANO: 2015-05-15 11:43:23

Burmistrz Nowego Warpna uprzejmie informuje, że Rada Miejska podjęła uchwałę nr IV/023/2015 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Nowe Warpno. Ponadto zostało wydane zarządzenie Burmistrza Nowego Warpna w sprawie ustalenia zasad poboru, odprowadzania i rozliczania opłaty miejscowej na terenie Gminy Nowe Warpno.

W związku z tym prosimy o zapoznanie się z dokumentami i realizacją poboru opłaty miejscowej.

Szczegółowa informacja dotycząca ww. uchwały oraz zarządzenia udostępniona jest Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (www.bip.nowewarpno.pl) w dziale „Informacje” zakładka „Opłata miejscowa” (link) oraz zwyczajowo na tablicy ogłoszeń Gminy.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Władysław Kiraga

czytaj więcej →

Informacja o podatkach

Krystian Lamparski DODANO: 2015-05-12 09:15:51

Informujemy, że w dniach 13-15.05.2015 r. w godz. 9:00-12:00 w Urzędzie Gminy, pok. nr 1 (sala posiedzeń) będą zbierane opłaty za podatki.

czytaj więcej →

Eliminacje gminne Mini Mundialu w Dobrej

Dawid Mikulski DODANO: 2015-05-22 12:01:51

W minioną sobotę na boisku Orlik w Dobrej młodzi piłkarze z Nowego Warpna rywalizowali ze swoimi rówieśnikami z gminy Dobra w Mini Mundialu. Sportowe spotkanie odbyło się na "Orliku" w Dobrej Szczecińskiej.

czytaj więcej →

Odławianie bezdomnych psów

Krystian Lamparski DODANO: 2015-05-12 09:21:46

Stosownie do postanowień „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Warpno w 2015r.”, przyjętego Uchwałą Nr V/035/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 25 marca 2015 r., od 01 czerwca przeprowadzane będzie odławianie bezdomnych psów.

Odławianiu podlegać będą psy błąkające się
na terenie Gminy Nowe Warpno

Odłowione zwierzęta zostaną przewiezione do Schroniska dla Bezdomnych  Zwierząt w Dobrej, skąd  właściciele będą mogli dokonać odbioru psa po uiszczeniu stosownej opłaty.

 

Burmistrz Nowe Warpna
Władysław Kiraga

czytaj więcej →

Dzień Otwarty po Strażacku!

Dawid Mikulski DODANO: 2015-05-11 14:34:47

Dni Otwarte Funduszy Europejskich, zwane Dniami Otwartymi, to akcja polegająca na udostępnianiu – szerokiemu gronu zainteresowanych – projektów zrealizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej, której celem jest promocja efektów wdrażania Funduszy Europejskich w Polsce. Dni Otwarte to największa akcja promująca projekty dofinansowane ze środków unijnych w Polsce. Od 7 do 10 maja 2015 r. w całym kraju odbyła się II edycja ogólnopolskiej akcji promocyjnej, w ramach której zorganizowano setki imprez prezentujących tysiące pomysłów zrealizowanych dzięki Funduszom Europejskim. 

czytaj więcej →

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna