Ogłoszenie Burmistrza Nowego Warpna o prowadzeniu konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok

Krystian Lamparski DODANO: 2014-11-25 13:09:28

OGŁOSZENIE O PROWADZENIU KONSULTACJI

w trybie Uchwały Nr XLIII/227/2010 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów rocznych programów współpracy z tymi organizacjami (Dz.U.Woj. z 2010r. Nr 109, poz. 1971 ze zm.)

 

Burmistrz Nowego Warpna informuje o rozpoczęciu w dniu 25 listopada 2014 r, konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

 

1. Tytuł projektu:

Program współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok

 

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

Od 25 listopada 2014 r. do 08 grudnia 2014 r.

 

3. Osoba wyznaczona do opracowania projektu i przeprowadzenia konsultacji wraz z danymi kontaktowymi:

Honorata Gadomska
hgadomska@nowewarpno.pl
Tel.: (91) 31-29-660
Fax: (91) 31-29-713

 

4. Sposób wnoszenia uwag i opinii:

  1. Uwagi i opinie dotyczące projektu należy kierować w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy w Nowym Warpnie lub drogą elektroniczną do osoby wskazanej w pkt. 3 ogłoszenia.
  2. Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:
    1. odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,
    2. pełną nazwę organizacji pozarządowej, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Władysław Kiraga

 

Projekt programu do pobrania tutaj

czytaj więcej →

Nowe Warpno nagrodzone!

Dawid Mikulski DODANO: 2014-11-24 09:04:55

Gmina Nowe Warpno po raz kolejny nagrodzona - tym razem została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie pod nazwą "Zielone miasta - w stronę przyszłości" w kategorii "planowanie i realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem zintegrowanych inwestycji terytorialnych". Obiektem, który został zgłoszony do udziału w konkursie, była zrewitalizowana przystań przy ul. Słonecznej w Nowym Warpnie.

czytaj więcej →

"Pełnosprawny wyborca"

Krystian Lamparski DODANO: 2014-11-06 08:27:52

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją projektu  „Pełnosprawny wyborca”, którego celem jest rozpowszechnienie informacji o uprawnieniach w głosowaniu osób starszych i z niepełnosprawnościami (takich, jak głosowanie przez pełnomocnika, głosowanie korespondencyjne, za pomocą nakładki w alfabecie Braille’a) oraz badanie dostępności gminy dla tych osób (przystosowanie architektoniczne, dostęp do informacji publicznej), przygotowany został dla Państwa w pełni dostępny Informator Wyborczy, będący kompendium wiedzy na temat udogodnień w głosowaniu  wyżej wspomnianych grup wyborców.

czytaj więcej →

Informacja dla pracodawców!

Krystian Lamparski DODANO: 2014-11-06 07:57:53

Chciałbyś otrzymać 20 000 zł na wyposażenie stanowiska pracy?

Dołącz do programu POKL „Powrót do pracy”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zatrudnij osobę bezrobotną na 24 miesiące! I odbierz nawet 20 000 zł refundacji kosztów wyposażenia! Wnioski do pobrania na www.pup.policki.pl lub w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Policach. Liczba miejsc ograniczona!

Informacje: (91) 312 32 14 lub w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy ul. Tadeusza Kościuszki 5,  pok. 13

czytaj więcej →

SMS-owy system powiadamiania

Dawid Mikulski DODANO: 2014-10-27 13:52:29

Rusza system powiadamiania eSMS informujący mieszkańców Gminy Nowe Warpno o lokalnych zagrożeniach, planowanych wyłączeniach, wydarzeniach kulturalnych, imprezach i awariach. Rejestracja dostępna jest poprzez formularz internetowy na stronie esms.nowewarpno.pl. Rejestracja oraz korzystanie z usługi jest bezpłatne. Z usługi może skorzystać każdy bez względu na miejsce zamieszkania.

czytaj więcej →

e-Urząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna