wybory

Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczanego (licytacja) na najem na okres dziewięciu lat lokalu użytkowego (pawilonu handlowego) położonego w Nowym Warpnie przy ul. Kościuszki przy promenadzie

Krystian Lamparski DODANO: 2015-11-13 12:05:30

OGŁOSZENIE

Burmistrz Nowego Warpna

ogłasza przetarg ustny nieograniczany (licytacja) na najem na okres dziewięciu lat lokalu użytkowego (pawilonu handlowego) położonego w Nowym Warpnie przy ul. Kościuszki przy promenadzie o powierzchni użytkowej 77,17 m2 oraz część działki gruntu Nr 953/6 o powierzchni 213,36 m2 w tym pod lokalem 98,08 m2 oraz teren przy lokalu 115,28 m2, według załącznika mapowego.

Lokal składa się z dwóch oddzielnych pomieszczeń, z których jedno przeznaczone jest na prowadzenie działalności gastronomicznej a drugie usługowej, w skład pomieszczeń wchodzą:

  1. sali konsumpcyjnej (38,84 m2), przygotowalni (7,12 m2), pomieszczenia socjalnego (2,38 m2), WC (3,53 m2),
  2. sali sprzedaży (17,61 m2), magazynu (4,95 m2), i WC (2,74 m2)

i wyposażone są w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, ogrzewania elektrycznego sezonowego, c.w.u. z podgrzewacza elektrycznego

 

1. Przedmiotem przetargu (licytacji) będzie licytacja wysokości pierwszej miesięcznej opłaty czynszu najmu.

 

2. Termin przetargu:

Przetarg odbędzie w dniu 18 grudnia 2015 r. o godz. 1100 w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie, pl. Zwycięstwa 1, sala posiedzeń.

Ustalam:

  1. cenę wywoławczą w kwocie - 2.443,00 zł
  2. postąpienie w kwocie - 100,00 zł

 

3. Udział w przetargu:

W przetargu mogą wziąć udział osoby prawne i fizyczne niezalegające z płatnościami na rzecz Gminy Nowe Warpno. Uczestnik przetargu winien złożyć w dniu przetargu zaświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz Gminy Nowe Warpno (w tym jednostek organizacyjnych).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu (PLN) w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) na rachunek Urzędu Gminy Nowe Warpno - Bank Pocztowy S.A. oddział Szczecin Nr 95 1320 1830 3173 3548 2000 0012, najpóźniej do dnia 11.12.2015 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania ww. rachunku bankowego.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet pierwszej miesięcznej opłaty czynszu najmu, która jest przedmiotem przetargu. W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy najmu, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium zostanie zwrócone w przypadku nie wygrania przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia wskazania konta, na które ma być wadium uczestnika przetargu zwrócone.

 

3. Informacje dodatkowe

Warunki najmu oraz wysokość czynszu w pozostałym okresie objętym umową określa wzór umowy, z którym można się zapoznać się u osoby wyznaczonej do kontaktu. Umowa nie podlega negocjacji.

Informacje na temat przedmiotu przetargu udziela Pan Wiesław Jankowski w siedzibie Urzędu Gminy Nowe Warpno, pl. Zwycięstwa 1 lub telefonicznie pod numerem (91) 31-29-660.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z przedmiotem przetargu po uprzednim umówieniu terminu wizyty.

Burmistrz Nowego Warpna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

 

BURMISTRZ NOWEGO WARPNA

Władysław Kiraga

 

Załączniki do pobrania

 

czytaj więcej →

komunikat o ćwiczeniach z ostrzegania i alarmowania ludności

Mirosław Tokarski DODANO: 2015-10-12 10:08:59

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY NOWE WARPNO

Obrona Cywilna Gminy Nowe Warpno informuje, że w dniach od 12 października 2015 r. do 15 października 2015 r. zostaną przeprowadzone na terenie gminy ćwiczenia z ostrzegania i alarmowania ludności o nalotach z powietrza.
W związku z powyższym w dniach od 12 października 2015 r. do 15 października 2015 r., na terenie Gminy Nowe Warpno zostaną uruchomione syreny alarmowe.

Ewa Szumska
inspektor do zarządzania kryzysowego,
 spraw obronnych i obrony cywilnej

czytaj więcej →

Laureatki EkoKonkursu

Katarzyna Wnuk DODANO: 2015-11-19 11:22:46

Miło nam poinformować, że uczennice klasy IV SP ( Maja Gadomska, Paulina Szczepańska, Magdalena Witkowska, Zuzanna Jaguszewska) oraz Dominika Zielińska z Klasy I Gimnazjum, reprezentując nasz Zespół Szkół zajęły 3 miejsce w konkursie ekologicznym, który organizowany był przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie w ramach inwestycji związanej z budową spalarni odpadów - Ecogenerator. Konkurs plastyczny, ogólnopolski był cześcią programu edukacyjnego.

 

czytaj więcej →

97.rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Katarzyna Wnuk DODANO: 2015-11-12 12:08:38

  Po raz kolejny zostało uczczone przez mieszkańców Gminy Nowego Warpna.
 Uroczysta akademia odbyła się w dniu 11.11.2015 r. w świetlicy wiejskiej w Brzózkach.

czytaj więcej →

"Kto ty jesteś? Polak mały..."

Katarzyna Wnuk DODANO: 2015-11-10 13:35:26

10 listopada br. w Szkole Podstawowej w Nowym Warpnie odbył się uroczysty apel poświęcony
97. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
11 listopada to jedna z najważniejszych dat w kalendarzu- symbol miłości Ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i zwycięstwa.

czytaj więcej →

TRANSPORT

Katarzyna Wnuk DODANO: 2015-11-05 11:52:59

INFORMACJA
 

ORGANIZATORZY
OBCHODÓW ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
 DNIA 11.11.2015 R.
W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BRZÓZKACH ZAPEWNIAJĄ BEZPŁATNY TRANSPORT DLA UCZESTNIKÓW

Godziny odjazdu:

  • 15.30 wyjazd z Nowego Warpna
             (przystanek przy szkole)
  • 15.40 Podgrodzie
  • 15.55 Warnołęka
  • 16.00 przyjazd do Brzózek
czytaj więcej →

Cała Polska już wie! Nagrody „Teraz Polska” dla Gminy Nowe Warpno!

Krystian Lamparski DODANO: 2015-11-03 14:27:01

W dniu 23 października 2015 r. w Sejmie RP odbyła się konferencja „Zrównoważony rozwój społeczno‑gospodarczy Jednostek Samorządu Terytorialnego”, w trakcie której zaprezentowane zostały wyniki Rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST. W tegorocznej edycji rankingu, w kategorii gmin miejsko‑wiejskich, Gmina Nowe Warpno sklasyfikowana na 1. miejscu  zarówno jeśli chodzi o wyniki rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST, jak również rankingu prezentującego dynamikę rozwoju w latach 2003-2014.

Ranking Zrównoważonego Rozwoju JST, przygotowany pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, powstaje w oparciu o analizę 16 wskaźników, obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochrony środowiska. Ranking opracowany jest na podstawie niezależnych danych GUS (Bank Danych Lokalnych) i obejmuje swym zakresem wszystkie jednostki samorządowe w Polsce. Gmina Nowe Warpno znalazła się w ścisłej czołówce, udowadniając, że należy do grona najlepiej rozwiniętych w Polsce.

 

czytaj więcej →

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna