Czyste Powietrze

Ogłoszenia o sesjach

Mirosław Tokarski DODANO: 2016-12-15 10:58:12

Informuję, że XXII Sesja Rady Miejskiej w Nowym Warpnie odbędzie się w dniu 21 grudnia 2016 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowym Warpnie pl. Zwycięstwa 1, z następującym projektowym porządkiem obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad,
  2. stwierdzenie quorum,
  3. zatwierdzenie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Interpelacje radnych.
 3. Informacja Burmistrza o swojej działalności
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Nowe Warpno na 2016 rok.
  1. przedstawienie projektu uchwały,
  2. stanowisko stałych komisji Rady Miejskiej,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na 2017 rok.
  1. przedstawienie projektu uchwały,
  2. stanowisko stałych komisji Rady Miejskiej,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2017-2020.
  1. przedstawienie projektu uchwały,
  2. stanowisko stałych komisji Rady Miejskiej,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie.
  1. przedstawienie projektu uchwały,
  2. stanowisko stałych komisji Rady Miejskiej,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Ramowego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na 2017 rok.
  1. przedstawienie projektu uchwały,
  2. stanowisko stałych komisji Rady Miejskiej,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na 2017 rok.
  1. przedstawienie projektu uchwały,
  2. stanowisko stałych komisji Rady Miejskiej,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
  1. przedstawienie projektu uchwały,
  2. stanowisko stałych komisji Rady Miejskiej,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/219/2010 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 27 maja 2010 r., w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
  1. przedstawienie projektu uchwały,
  2. stanowisko stałych komisji Rady Miejskiej,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/171/2009 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 czerwca 2009 r., w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości dla Gminy Nowe Warpno na lata 2008-2020.
  1. przedstawienie projektu uchwały,
  2. stanowisko stałych komisji Rady Miejskiej,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat.
  1. przedstawienie projektu uchwały,
  2. stanowisko stałych komisji Rady Miejskiej,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 5 lat.
  1. przedstawienie projektu uchwały,
  2. stanowisko stałych komisji Rady Miejskiej,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie.
 15. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje radnych
 16. Zapytania i wolne wnioski.
 17. Sprawy organizacyjne.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
Grzegorz Grochecki

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna