Dotacja Moja Woda

Kamila Harnatkiewicz DODANO: 2020-07-09 09:48:34

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza od dnia 01.07.2020 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych w lata 2020 - 2024, wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024”.

Więcej informacji znajduje się na stronie https://www.wfos.szczecin.pl/konkursy/moja-woda.html?fbclid=IwAR0H3-MRZEfsfjv_mfc6VPdcSCRnI7DCzAs312r4d9a7OvjLPcFmLITAw8#.XwbC9-JYeBo.facebook

Zachęcamy do składania wniosków.

czytaj więcej →

Gmina Nowe Warpno zatrudni ratowników wodnych

Krystian Lamparski DODANO: 2020-07-08 12:57:41

Ratownik wodny

Gmina Nowe Warpno zatrudni 2 ratowników wodnych na miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli w Nowym Warpnie w rejonie ul. Kościuszki w okresie od 01.08.2020 r. do dnia 31.08.2020 r.

Gmina zapewnia zakwaterowanie dla osób zamiejscowych w miejscowości oddalonej od plaży około 5 km.

Wynagrodzenie w granicach 4,5 tysiąca złotych brutto.

Ratownik winien spełniać wymagania niezbędne, zgodne z przepisami prawa.

Oferty składać należy do dnia 17.07.2020 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Nowym Warpnie , w godzinach pracy urzędu.
Informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91-3129660.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Jarosław Burba
 

czytaj więcej →

Konkurs „Aktywna gmina. Aktywne osiedle. Aktywne sołectwo”

Kamila Harnatkiewicz DODANO: 2020-07-08 08:48:10

Samorząd Województwa ogłosił konkurs „Aktywna gmina. Aktywne osiedle. Aktywne sołectwo”!
Gminy, które osiągną najwyższą frekwencję w II turze wyborów Prezydenta RP otrzymają po 25 tys. zł.

Szczegóły: https://tiny.pl/7d972

czytaj więcej →

Zdalna Szkoła +

Kamila Harnatkiewicz DODANO: 2020-07-08 08:35:43

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż już po raz drugi Gmina Nowe Warpno uczestniczy w Projekcie który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach grantu gmina otrzymała w sumie około 68 tysięcy złotych, z czego zakupiła 27 nowych laptopów HP z myszkami, oraz jedno urządzenie wielofunkcyjne – drukarkę. Cały sprzęt przekazano do Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie. Będzie on służył dzieciom i nauczycielom nie tylko do nauki zdalnej, ale również jako urozmaicenie zajęć lekcyjnych po powrocie do szkoły.

Życzymy wielu sukcesów podczas użytkowania.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

 

czytaj więcej →

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania

Krystian Lamparski DODANO: 2020-06-30 12:06:38

Ważny komunikat dla wyborców dotyczący udziału w ponownym głosowaniu.

1.   Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dokonane przed pierwszym głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r. dotyczy również ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r. (tzw. II tury wyborów). W ponownym głosowaniu pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r.

Wyborcy w kraju, którzy nie zgłosili zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu do dnia 30 czerwca 2020 r.

Wyborcy, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego mogą wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie, ale tylko bezpośrednio w lokalu wyborczym (nie w formie korespondencyjnej). Będzie to możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców. Zaświadczenie może być pobrane wyłącznie do czasu wysłania pakietu wyborczego.

 

2.   Wyborcy wpisani na swój wniosek do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania (zarówno w kraju jak i za granicą) będą ujęci w tym samym spisie wyborców w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. Nie ma możliwości dopisania do innego spisu wyborców. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której wyborcy są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców.

 

3.   Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów w pierwszym głosowaniu w dniu 28 czerwca 2020 r. będą ujęte w tym spisie wyborców również w ponownym głosowaniu. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe po otrzymaniu  zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców. Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania, jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę przed dniem ponownego głosowania.

Jedynie wyborcy stale zamieszkali w gminie, na której obszarze znajduje się zakład leczniczy, dom pomocy społecznej, zakład karny i areszt śledczy lub oddział zewnętrzny takiego zakładu i aresztu, którzy po sporządzeniu przez kierownika tej jednostki wykazu wyborców w niej przebywających, opuścili tę placówkę, zostaną wykreśleni ze spisu wyborców sporządzonego dla tej jednostki i będą ujęci w spisie wyborców właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

czytaj więcej →

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna