Karnawał w Brzózkach

Krystian Lamparski DODANO: 2020-02-06 12:33:44

W imieniu Sołtysa Brzózek serdecznie zapraszamy na "Karnawał w Brzózkach":

 • dla dzieci w dniu 21.02.2020 r. (piątek) godz. 17:00-19:00

 • dla dorosłych 22.02.2020 r. (sobota) godz. 20:00 dla dorosłych

Ilość miejsc ograniczona. Wszelkich szczegółów udziela Sołtys pod nr telefonu podanym na plakacie.

Dobrej zabawy!

czytaj więcej →

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków do Rady Seniorów Gminy Nowe Warpno

Krystian Lamparski DODANO: 2020-02-04 10:54:21

OGŁOSZENIE

Burmistrz Nowego Warpna ogłasza publiczny nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Nowe Warpno. Zgłoszeń należy dokonywać do dnia 18 lutego 2020 r.

Zgłoszenie wraz z niezbędnymi załącznikami dostępne do pobrania na BIP Urzędu Gminy w Nowym Warpnie lub w sekretariacie Urzędu (pok. nr 7).

czytaj więcej →

Ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu Osiedla Podgrodzie

Krystian Lamparski DODANO: 2020-02-03 15:06:07

Burmistrz Nowego Warpna informuje, że w dniu 01.02.2020 r. odbyły się wybory na Przewodniczącego oraz członków Zarządu Osiedla Podgrodzie. W wyborach wzięło udział 20,8% uprawnionych do głosowania.

Na Przewodniczącego Zarządu Osiedla Podgrodzie wybrana została Pani Jolanta Falkowska-Sobolewska.

Członkami Zarządu zostali

 • Pan Dariusz Lis

 • Pani Anna Krzysztofik

 • Pani Marzena Kłosińska

 • Pani Elżbieta Kotuła

 • Pani Renata Żelewska

 • Pani Urszula Pawłowska.

Serdecznie gratulujemy wybranym oraz dziękujemy wszystkim przybyłym za udział w wyborach.

czytaj więcej →

Ogłoszenie Burmistrza Nowego Warpna o wyborach do Zarządów Osiedli w Nowym Warpnie

Krystian Lamparski DODANO: 2020-01-24 14:35:31


OGŁOSZENIE

 

Na podstawie Zarządzenia nr 2/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku Burmistrz Nowego Warpna ogłasza, że:

 1. W dniu 01.02.2020 r. o godz.12:00, na stołówce przy ul. Podgrodzie w Nowym Warpnie, odbędzie się zebranie mieszkańców Osiedla Podgrodzie, na którym zostanie wybrany Zarząd Osiedla Podgrodzie.
 2. W dniu 08.02.2020 r. o godz. 12:00, na sali posiedzeń Urzędu Gminy w Nowym Warpnie przy Plac Zwycięstwa 1, odbędzie się zebranie mieszkańców Osiedla Nowe Warpno, na którym zostanie wybrany Zarząd Osiedla Nowe Warpno.
 3. Przewodniczącym zebrania wyborczego Osiedla Podgrodzie będzie Pani Halina Utrata - Sekretarz Gminy Nowe Warpno
 4. Przewodniczącym zebrania wyborczego w Nowym Warpnie będzie: Pani Halina Utrata - Sekretarz Gminy Nowe Warpno.

 

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie quorum (w przypadku braku quorum ogłasza się zakończenie zebrania).
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego i członków Zarządu Osiedli.
 5. Zgłaszanie kandydatów na Przewodniczących Zarządu Osiedli.
 6. Przeprowadzenie głosowania tajnego na Przewodniczących Zarządu Osiedli.
 7. Ustalenie ilości członków Zarządu i zgłaszanie kandydatów na członków.
 8. Przeprowadzenie tajnego głosowania na członków Zarządu Osiedli.
 9. Ogłoszenie wyników wyborów.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie zebrania.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Jarosław Burba

czytaj więcej →

Wycieczka do Stepnicy dla młodzieży w ramach projektu "Zimowe spotkania z przyrodą nad Zalewem"

Krystian Lamparski DODANO: 2020-01-23 12:05:40

Zapraszamy młodzież z Gminy Nowe Warpno w wieku 12-15 lat na wycieczkę do Stepnicy w ramach projektu "Zimowe spotkania z przyrodą nad Zalewem".

Wyjazd odbędzie się w dniu 17.02.2020 r. (poniedziałek) o godz. 7:30. Koszt wyjazdu wynosi 20,00 zł (na obiad). Zapisów i wpłat można dokonać u Dyrektora Szkoły Podstawowej do dnia 24.01.2020 r. Ilość miejsc ograniczona.

czytaj więcej →

Konsultacje społeczne projektów uchwał Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programów ochrony powietrza

Krystian Lamparski DODANO: 2020-01-22 08:10:10
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego informuje o rozpoczętych konsultacjach społecznych projektów uchwał Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programów ochrony powietrza wraz z planami działań krótkoterminowych dla stref województwa zachodniopomorskiego, tj. aglomeracji szczecińskiej, miasta Koszalin oraz strefy zachodniopomorskiej.
Ogłoszenie o trwających konsultacjach społecznych wraz z projektami dokumentów dostępne jest pod adresem internetowym: http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/konsultacje-spoleczne-projektow-uchwal-sejmiku-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-w-sprawie
czytaj więcej →

X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci "Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz"

Krystian Lamparski DODANO: 2020-01-21 08:57:19
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie uprzejmie informuje, że mając na uwadze bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców wsi organizuje X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci, który w tym roku przebiega pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz".

Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich oraz poszerzanie wiedzy dzieci na temat bhp w rolnictwie, a także rozwijanie ich wrażliwości estetycznej i indywidualnych zdolności twórczych.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych:

 • I grupa - klasy od 0 do III,
 • II grupa - klasy od IV do VIII.

Wojewódzka Komisja Konkursowa spośród nadesłanych prac plastycznych wyłoni po 3 najlepsze prace w obu kategoriach wiekowych i przekaże je do Centralnej Komisji Konkursowej.

W ubiegłorocznej edycji konkursu w województwie zachodniopomorskim udział wzięło 1472 uczniów ze 148 szkół podstawowych z terenów wiejskich.

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, można kontaktować się z Panią Pauliną Pastemacką, Kierownikiem Samodzielnego Referatu Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego, tel. 94 34-46-129 lub 94 34-46-140, e-mail: paulina.pastemacka@krus.gov.pl.

REGULAMIN KONKURSU

czytaj więcej →

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna