Ekokreacje - Warsztaty Twórczego recyklingu

Krystian Lamparski DODANO: 2019-07-11 08:34:57

Jeżeli macie smykałkę do tworzenia rzeczy z "niczego" to Koło Gospodyń Wiejskich w Brzózkach organizuje dla Państwa coś ciekawego.

KGW w Brzózkach serdecznie zaprasza na "Ekokreacje - Warsztaty Twórczego recyklingu" w dniu 27.07.2019 r. od godziny 11:00 w Świetlicy Wiejskiej w Brzózkach. Oprócz prac twórczych będzie również poczęstunek w postaci domowych wypieków.

#komes #mikrodotacje #fio #granty #szkolenie #KgwBrzózki

 

czytaj więcej →

Senioriada - historie, tradycje, pasje

Krystian Lamparski DODANO: 2019-07-11 08:22:44

W imieniu Koła Gospodyń Wiejskich w Brzózkach zapraszamy na "Senioriadę" do Świetlicy Wiejskiej w Brzózkach w dniu 21.07.2019 o godz. 16:00. Szczegóły na plakacie

#PomorzeZachodnie #społecznik #ProgramSpołecznik #KARR

czytaj więcej →

Ogłoszenie Burmistrza Nowego Warpna w sprawie przyjmowania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w związku z suszą

Krystian Lamparski DODANO: 2019-07-10 14:24:49

Burmistrz Nowego Warpna informuje, że wystąpił do Wojewody Zachodniopomorskiego o powołanie zespołu do szacowania szkód powstałych na skutek wystąpienia suszy na terenie gminy Nowe Warpno. Komisja powołana przez Wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód dokonuje szacowania strat.

Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w związku z suszą wypełniamy i składamy niezwłocznie w Gminie właściwej ze względu na położenie uszkodzonych upraw (w przypadku wystąpienia szkód w gospodarstwie rolnym położonym na terenie kilku gmin, stosowny wniosek należy złożyć do każdej z gmin na terenie, których wystąpiły szkody).

Suszą objęte są szczególnie gleby słabe. Poszkodowani rolnicy, zainteresowani szacowaniem strat w swoich gospodarstwach, obowiązani są złożyć wniosek do swoich gmin.

Wnioski składamy jak najszybciej w terminie do 26 lipca 2019 roku w celu usprawnienia pracy komisji, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.

  • W związku z powyższym brak jest możliwości szacowania powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych szkód na podstawie pozostawionego przez producenta rolnego pasa kontrolnego, bowiem Komisja może szacować straty tylko i wyłącznie w uprawach pozostających na gruntach.
  • Do wniosku producent rolny powinien dołączyć: kserokopię aktualnego wniosku o płatności bezpośrednie w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego, deklarację o ilości zwierząt gospodarskich, kserokopię ubezpieczenia upraw od niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Informujemy również, że na stronie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej dostępna jest mapa podatności gleb na suszę uwzględniająca odpowiednią kategorie gleby: http://www.susza.iung.pulawy.pl

Wniosek do pobrania na stronie BIP Urzędu Gminy w Nowym Warpnie lub w siedzibie urzędu, pok. nr 2.

czytaj więcej →

Informacja

Krystian Lamparski DODANO: 2019-07-05 14:34:43

Informujemy, że w dniu 06.07.2019 r. (sobota) Urząd Gminy w Nowym Warpnie będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy

czytaj więcej →

VI Sesja Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

Krystian Lamparski DODANO: 2019-07-01 13:38:21

W dniu 28.06.2019 r. w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Nowym Warpnie odbyła się jedna z najważniejszych sesji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie, na której radni podejmowali uchwały związane z udzieleniem absolutorium z tytułu wykonania budżetu oraz (pierwszy raz, w myśl nowych przepisów w ustawie o samorządzie gminnym) wotum zaufania za 2018 rok.

Wszyscy obecni radni w obu sprawach jednogłośnie wyrazili zaufanie obecnemu Burmistrzowi Nowego Warpna.

Jednakże zanim przystąpiono do obrad, wręczono zaświadczenie o wyborze oraz złożyła ślubowanie nowa radna - Magdalena Krasnodębska, która w dniu 23 czerwca 2019 r. została wybrana w wyborach uzupełniających w okręgu 4 do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie. Gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz gminy.

czytaj więcej →

Uwaga!

Krystian Lamparski DODANO: 2019-06-28 14:30:42

Informujemy, że ze względu na brak ratowników wodnych Kąpielisko nad Jeziorem Nowowarpieńskim przy ul. Kościuszki jest nieczynne.

W związku z powyższym ww. kąpielsko jest niestrzeżone do momentu zatrudnienia ratowników

 

czytaj więcej →

Dojazd dziecka niepełnosprawnego do szkoły

Krystian Lamparski DODANO: 2019-06-28 14:18:14

Gmina Nowe Warpno ogłasza nabór wniosków w sprawie dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły w roku szkolnym 2019/20 samochodem dla niepełnosprawnych.

Wypełniony wniosek (do pobrania TUTAJ lub w sekretariacie urzędu), należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Nowym Warpnie do dnia 22.07.2019 r. do godziny 15.00

czytaj więcej →

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna