Ogłoszenie o pracy Starostwa Powiatowego w Policach

Krystian Lamparski DODANO: 2020-12-08 08:49:45

OGŁOSZENIE

 

Zarządzeniem Nr 85/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia wykonywania zadań publicznych przez Starostwo Powiatowe w Policach Starosta Policki, mając na uwadze zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom wirusem SARS-CoV-2, ograniczył w okresie od dnia 2 grudnia 2020 r. do dnia 27 grudnia 2020 r. wykonywanie zadań publicznych przez Starostwo Powiatowe w Policach, uchylając jednocześnie dotychczas obowiązujące w tej sprawie zarządzenie Nr 82/2020 z dnia 30 listopada 2020 r.

Ograniczenie to polega na wykonywaniu wyłącznie zadań publicznych niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

Ograniczenie to nie dotyczy innych zadań publicznych, jeżeli wymaga tego interes publiczny lub ważny interes strony albo też zaniechanie ich wykonywania mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia, poważną szkodę dla interesu społecznego lub niepowetowaną szkodę materialną. Nie dotyczy również przyjmowania korespondencji składanej przez interesantów w kancelarii urzędu.

Ograniczenie to polega także na przyjmowaniu opłat wyłącznie w formie bezgotówkowej w przypadku spraw wymagających ich wniesienia oraz na zamknięciu filii Wydziału Komunikacji i Transportu urzędu w Przecławiu.

W okresie ww. ograniczenia bezpośrednia obsługa interesantów urzędu prowadzona będzie w ramach ustalonych limitów przyjęć pod warunkiem przestrzegania obowiązku zakrywania ust i nosa oraz zakładania rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk, z wyłączeniem osób zwolnionych z tego obowiązku, a także wcześniejszego telefonicznego umówienia terminu wizyty w Wydziale Komunikacji i Transportu; natomiast pośrednia obsługa prowadzona będzie drogą telefoniczną lub elektroniczną, w szczególności w formie korespondencji e-mail lub poprzez ePUAP, a także w formie tradycyjnej korespondencji pocztowej.

czytaj więcej →

Odczyt wodomierzy

Krystian Lamparski DODANO: 2020-12-04 09:59:05

Jeszcze raz serdecznie prosimy wszystkich mieszkańców gminy Nowe Warpno o przesyłanie czytelnych zdjęć licznika wody przed terminem ich odczytu na adres e-mail: zgknowewarpno@wp.pl bądź też w formie mms-a na nr telefonu 665 801 045 z dopiskiem adresu nieruchomości, co będzie traktowane jak odczyt licznika.

POMYŚLMY O WŁASNYM BEZPIECZEŃSTWIE I O BEZPIECZEŃSTWIE INNYCH. SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

 

Wodomierz

Informuję, że w dniach 14-23 grudnia 2020 r. w godz. 10:00-15:00 Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie będzie dokonywał na terenie gminy Nowe Warpno odczytu liczników wody. W związku z powyższym prosi się o umożliwienie pracownikom Zakładu dokonania odczytu w następujących terminach:

  • 14-16.12.2020 – Nowe Warpno - z wyłączeniem ulic Podgrodzie, Szczecińskiej i Miroszewo
  • 17.12.2020 – Nowe Warpno - ulice Podgrodzie, Szczecińska i Miroszewo
  • 18 i 21.12.2020 – Warnołęka,
  • 22-23.12.2020 – Brzózki

Jednocześnie w związku pandemią COVID-19 w celu zminimalizowania zagrożenia zakażenia koronawirusem zwracam się do Państwa uprzejmą prośbą o przesyłanie czytelnych zdjęć licznika wody przed terminem ich odczytu na adres e-mail: zgknowewarpno@wp.pl bądź też w formie mms-a na nr telefonu 665 801 045 z dopiskiem adresu nieruchomości, co będzie traktowane jak odczyt licznika.

Za udzieloną pomoc serdecznie Państwu dziękuję.

 

Dyrektor
Robert Rogowski

czytaj więcej →

Długo oczekiwana książka o szczecińskich Hajduczkach

Kamila Harnatkiewicz DODANO: 2020-12-04 08:49:50

Informujemy, że mieszkaniec naszej Gminy Pan Roman Adam Falkowski wydał książkę Muzyczne Zaułki Szczecina HAJDUCZKI utrwalając historię Zespołu, Szczecina, a przede wszystkim ludzi, którzy tworzyli zespół i czynnie w nim działali. Wśród nich była małżonka autora Pani Barbara Falkowska. Serdecznie gratulujemy autorowi.

Dla zainteresowanych podajemy informację, gdzie można kupić książkę:

on line: https://e-zapol.com.pl/.../muzyczne-zaulki-szczecina.../

w księgarniach Szczecina:

1. Księgarnia Zamkowa - plac Hołdu Pruskiego 8, 75-550 Szczecin

2. Między Wierszami - Stanisława Moniuszki 6/1, 71-430 Szczecin

3. Księgarnia Akademicka - Aleja Papieża Jana Pawła II 40/4,

4. CSL - Tadeusza Apolinarego Wendy 14, 70-655 Szczecin

5. Sedina - aleja Wyzwolenia 97, 71-899 Szczecin

Przedsięwzięcie zrealizowano dzięki wsparciu Urzędu Miasta Szczecin i Województwa Zachodniopomorskiego.

czytaj więcej →

Grupa wsparcia

Kamila Harnatkiewicz DODANO: 2020-11-23 09:04:47

Fundacja ADRA Polska i należący do niej portal Grupawsparcia.pl wraz z partnerem akcji: Fundacją PZU serdecznie zapraszają mieszkańców województwa zachodniopomorskiego do udziału w grupach wsparcia online w celu zadbania o kondycję psychiczną i ogólne samopoczucie. Możliwe jest również przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa i konsultacji psychologicznych.

 

Darmowe grupy wsparcia online

Grupy wsparcia online, do udziału w których zaprasza Fundacja ADRA Polska, portal GrupaWsparcia.pl i Fundacja PZU  są prowadzone przez ekspertów. Nabór do grupy wsparcia jest ciągły. Więcej informacji o naborze można znaleźć pod linkiem:  https://grupawsparcia.pl/portal/grupy/11/grupa-wsparcia-dla-wszystkich/78

 

Darmowe poradnictwo psychologiczne

W ramach uczestnictwa w grupie wsparcia istnieje możliwość przeprowadzenia indywidualnych rozmów psychologicznych z użytkownikami z województwa zachodniopomorskiego, którzy zgłoszą takie zapotrzebowanie. Program poradnictwa indywidualnego obejmuje zagadnienia dotyczące radzenia sobie ze stresem i przezwyciężania problemów życiowych związanych z pandemią, wzmocnienie zdrowia psychicznego i poczucia własnej wartości.

 

Promocja dla lokalnych grup wsparcia

Ponadto zachęcamy wszystkie lokalne grupy i ośrodki wsparcia działające w formie bezpośredniego kontaktu uczestników na terenie  województwa zachodniopomorskiego do informowania lokalnej społeczności o swojej działalności za pośrednictwem darmowej reklamy na portalu GrupaWsparcia.pl pod linkiem: https://grupawsparcia.pl/lokalneGrupyWsparcia

 

Projekt ten sfinansowano ze Środków Fundacji PZU

 

Więcej informacji można otrzymać za pośrednictwem e-maila: kontakt@grupawsparcia.pl

czytaj więcej →

Zmiany w Wydziale Komunikacji i Transportu w Policach

Kamila Harnatkiewicz DODANO: 2020-11-23 08:54:17

Szanowni Państwo, informuję, że od poniedziałku 23 listopada zostają wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwo Powiatowe w Policach ul. Tanowska 8 72-010 Police

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na obowiązujący na terenie kraju stan epidemii związany z coraz szybciej rozprzestrzeniającym się wirusem COVID-19 od dnia 23 listopada 2020 r. (poniedziałek) wizyta w Wydziale Komunikacji i Transportu możliwa będzie wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod następującymi numerami telefonu:

695 500 561 (rejestracja pojazdów),
91 43 28 159 (prawa jazdy).

Jednocześnie informujemy, że wyłączenie bezpośredniej obsługi klienta skutkować będzie zwiększeniem liczby pracowników obsługujących osoby umówione, a tym samym skrócony zostanie czas oczekiwania na wizytę. Rozwiązanie to ponadto pozwoli na zachowanie dystansu społecznego, ograniczenie niewskazanych obecnie kontaktów między klientami urzędu oczekującymi w kolejce, a także uchroni przed koniecznością przebywania na zewnątrz urzędu w niesprzyjającej jesienno-zimowej aurze.

czytaj więcej →

Zbiorowy transport publiczny w gminie Nowe Warpno w 2021 r.

Krystian Lamparski DODANO: 2020-11-12 11:41:09

Ever-Trans

Informujemy, że obecnie trwają prace nad organizacją zbiorowego transportu publicznego w 2021 r. Gmina będzie występowała do Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskiem o dofinansowanie przewozów, który musi być złożony do 24.11.2020 r.

W związku z powyższym prosimy o przesyłanie uwag do obecnego rozkładu jazdy EVER-TRANS na adres email: konsultacje@nowewarpno.pl

Termin przesyłania uwag do dn. 18.11.2020 r.

czytaj więcej →

Zbiórka środków czystości

Krystian Lamparski DODANO: 2020-11-09 14:06:19

Hufiec Police

Najlepszym wyrazem miłości do Ojczyzny jest dbanie o najbardziej potrzebujących. W związku ze zbliżającym się Świętem Niepodległości Polski 12 Szczep Warpienisko Hufca ZHP Police i Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Warpnie organizują zbiórkę środków czystości i higieny dla Hospicjum w Tanowie, które z powodu epidemii znalazło się w bardzo trudnej sytuacji.

Ofiarodawcy mogą je zostawić:

  • w Brzózkach u p. Krystyny Czerwińskiej

  • w Podgrodziu u p. Anny Twarowskiej

  • w Nowym Warpnie w harcówce przez ks. proboszcza. 

Serdecznie dziękuję ks. Karolowi Wilczyńskiemu za ogromną życzliwość oraz wszystkim Darczyńcom za wielkie serce.

czytaj więcej →

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna