Realizacja programu "Granty Sołeckie" w Brzózkach

Krystian Lamparski DODANO: 2019-10-08 14:47:08
W ramach Konkursu "Granty Sołeckie” organizowanego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Sołectwo Brzózki otrzymało dofinansowanie na projekt AKTYWNE BRZÓZKI, w kwocie 10.000,00 zł.

Założeniem było wykonanie siłowni plenerowej oraz doposażenie placu zabaw dla dzieci w zabawkę. Mieszkańcy Brzózek wykonali prace związane z renowacją terenu rekreacyjno-sportowego, uprzątnęli ogródek jordanowski, zostały wyczyszczone i odmalowane urządzenia placu zabaw dla dzieci, wygrabiono teren. Zaangażowani strażacy z ochotniczej Straży Pożarnej wykonali prace przygotowawcze pod fundamenty do posadowienia urządzeń na siłownie. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały poczęstunek. Zakupiono urządzenia na siłownie zewnętrzną oraz samolot na plac zabaw. W dniu 27 września 2019 r. aby uwieńczyć wszystkie działania odbył się festyn, z ogniskiem. Serdecznie gratulujemy wnioskodawcom pomysłu oraz życzymy kolejnych udanych projektów.

 

Przypominamy również iż już od 14 października do 4 listopada 2019 r. kolejny nabór wniosków w ramach mikrodotacji oraz Regionalnych Inicjatyw Obywatelskich na rok 2020! Terminy realizacji inicjatyw od 1 lutego do 31 lipca 2020 roku!

http://karrsa.eu/program-spolecznik/

czytaj więcej →

Klub Seniora w nowej lokalizacji

Krystian Lamparski DODANO: 2019-10-08 08:11:10
W dniu 30.09.2019 r. nastąpiło długo oczekiwane otwarcie Klubu Seniora w Nowym Warpnie. W uroczystości uczestniczyli: Jarosław Burba - Burmistrz Nowego Warpna, ks. Karol Wilczyński, Tomasz Kulesza – Nadleśniczy Nadleśnictwa Trzebież, Tomasz Andrzejewski - Sołtys Brzózek oraz główni bohaterowie – seniorzy z Paniami Zofią Szlacheta i Marią Kobuszyńską na czele.

Otwarcie Klubu Seniora - zdjęcie grupowe

Nowa lokalizacja przy ul. Kościuszki 3 to zwiększenie możliwości działania. Większe pomieszczenie z aneksem kuchennym oraz zapleczem pozwala na rozszerzenie działalności. Seniorzy są jedną z najaktywniejszych grup społecznych w naszej gminie. Realizują wiele programów, korzystając również ze środków zewnętrznych. Mają wiele wspaniałych pomysłów, a co jeszcze ważniejsze – chęci i zapał do ich realizacji. Nowe miejsce pozwoli na współdziałanie z innymi podmiotami z gminy Nowe Warpno i nie tylko.

czytaj więcej →

"Europejski Fundusz Społeczny w Twoim obiektywie" - Konkurs fotograficzny

Krystian Lamparski DODANO: 2019-10-04 15:21:30
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie jako Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego organizuje konkurs fotograficzny dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.

Celem konkursu jest podniesienie świadomości wśród mieszkańców województwa w zakresie wykorzystania środków z Europejskiego Funduszy Społecznego, a przede wszystkim informacji na temat wspieranych obszarów.

Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia, które w artystyczny i estetyczny sposób zobrazują obszary wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie zachodniopomorskim: rynek pracy, wyłączenie społeczne, edukacja.

Konkurs adresowany jest do wszystkich osób powyżej 10 roku życia: osób fizycznych, pracujących lub uczących się lub zamieszkujących na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i rozpatrywany będzie w trzech kategoriach wiekowych (wiek liczony będzie na dzień rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń):

 • osoby w wieku 10-15 lat (od dnia ukończenia 10 r.ż. do dnia poprzedzającego 15 urodziny);
 • osoby w wieku 15-18 lat (od dnia ukończenia 15 r.ż. do dnia poprzedzającego dzień 18 urodzin);
 • osoby pełnoletnie (od dnia ukończenia 18 r.ż.).

Termin przyjmowania zgłoszeń od 1 października 2019 r. do 31 października 2019 r.

Pula nagród : 9 000 zł


Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, patronat medialny zaś Głos Szczeciński, Nasze Miasto oraz portal wSzczecinie.pl

 

Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia pojedyncze w formacie 20/30, które  wraz z wersją elektroniczną należy przesłać/dostarczyć w terminie do 31 października 2019 r. (decyduje data wpływu) na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy
ul. A. Mickiewicza 41
70 - 383 Szczecin
Kancelaria pok. 006,

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 91 42 56 164 bądź kierując zapytanie na adres e-mail: agnieszka_wilk@wup.pl.

 

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych do składania prac!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

czytaj więcej →

Mobilny Punkt Informacyjny

Krystian Lamparski DODANO: 2019-09-25 10:20:57

Informacje o spotkaniu

Główny Punkt Informacyjny w Szczecinie zaprasza na indywidualne konsultacje w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych.

Podczas indywidualnych spotkań w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych będzie można otrzymać informację m.in. o:

 • środkach na otwarcie działalności gospodarczej,
 • dotacjach i pożyczkach na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej,
 • finansowaniu kursów i szkoleń zmierzających do podniesienia kwalifikacji zawodowych,
 • zasadach pozyskania dofinansowania,
 • aktualnych i przyszłych ogłoszeniach o naborach wniosków.

Kiedy?

 • 25.09.2019 r. w godzinach 12:00 – 14:30. 

Gdzie?

 • Urząd Gminy Nowe Warpno, pl. Zwycięstwa 1, 72-022 Nowe Warpno.

Dla kogo?

Spotkanie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych pozyskaniem informacji nt. dotacji z Funduszy Europejskich.

Organizator spotkania

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Kuśnierska 12b, 70-536 Szczecin,
infolinia 800 34 55 34, e-mail: gpi@wzp.pl

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania we wszystkie dni robocze z bezpłatnych usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w ramach których oferujemy: 

 • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów, pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w przy realizacji, rozliczaniu projektów,
 • publikacje dotyczące Funduszy Europejskich,
 • udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych.
czytaj więcej →

"Nauczmy się kochać lasy" - Akcja "Jedno dziecko - Jedno drzewo"

Krystian Lamparski DODANO: 2019-09-25 09:22:54

Nadleśnictwo Trzebież oraz Gmina Nowe Warpno zapraszają rodziców dzieci urodzonych od stycznia do końca sierpnia 2019 roku na wspólne sadzenie drzewek w dniu 26.10.2019 r. na Placu Zabaw przy ul. Wojska Polskiego w Nowym Warpnie. Ilość sadzonek ograniczona.

Zgłoszenia przyjmowane są do 07.10.2019 r.

Do pobrania:
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
OŚWIADCZENIE
REGULAMIN
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
czytaj więcej →

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna