Informacje dotyczące rodzin wspierających

Krystian Lamparski DODANO: 2021-01-08 12:29:13

Informacje dotyczące rodzin wspierających

 

„Art. 29. [Rodzina wspierająca]

1. W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej.

2. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

  1. opiece i wychowaniu dziecka;
  2. prowadzeniu gospodarstwa domowego;
  3. kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

 

Art. 30. [Powierzenie pełnienia funkcji rodziny wspierającej]

1. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

2. Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej albo dyrektora centrum usług społecznych, wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

 

Art. 31. [Umowa z rodziną wspierającą]

1. Z rodziną wspierającą wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2.

2. Wójt może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej albo dyrektora centrum usług społecznych do ustanawiania rodziny wspierającej lub zawierania i rozwiązywania umów, o których mowa w ust. 1.”

 

Rodziny wspierające stanowią instrument mający na celu wsparcie rodziców biologicznych w sprawowaniu opieki i wychowaniu dzieci. Gmina może spróbować zaktywizować lokalne otoczenie rodziny w celu udzielenia pomocy rodzinie. Problemy opiekuńczo-wychowawcze mogą wynikać z braku odpowiednich wzorców w rodzinach, z których pochodzą rodzice dziecka. Dzięki współpracy z rodziną wspierającą w rodzinie wspieranej takie pozytywne wzorce funkcjonowania rodziny można zaszczepić. Pomoc rodziny wspierającej może dotyczyć różnych aspektów życia takich jak organizowanie czasu wolnego dzieciom, wypracowanie nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny, pomoc w nauce, wskazówki dotyczące wychowania dzieci ale również takich wydawałoby się oczywistych dla rodzin spraw jak nauka gotowania, sprzątania, utrzymania higieny osobistej czy racjonalnego prowadzenia budżetu domowego. Rodzina wspierająca powinna współpracować z asystentem rodziny. Nie przydzielenie rodzinie asystenta nie stanowi jednak przeszkody w przydzieleniu rodzinie rodziny wspierającej. W takim jednak przypadku wydaje się, że rodzina wspierająca powinna mieć kontakt przynajmniej z pracownikiem socjalnym opiekującym się daną rodziną. Przydzielenie rodziny wspierającej nie jest obowiązkiem gminy. Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Wywiad środowiskowy ma na celu sprawdzenie, czy dana rodzina kwalifikuje się do bycia rodziną wspierającą. Ustawodawca nie wskazuje minimalnych wymogów dla rodziny wspierającej wydaje się jednak, że skazanie członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, nie wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, odebranie władzy rodzicielskiej, problemy wychowawcze z własnymi dziećmi, brak stałego źródła utrzymania, stwierdzenie u członka rodziny uzależnienia od alkoholu, zaburzenia psychiczne itp. wykluczają możliwość wskazania takiej rodziny jako rodziny wspierającej.

Umowa zawierana z rodziną wspieraną obok określenia zasad zwrotu kosztów definiuje te koszty. Będą one zależały od zakresu pomocy jakiej rodzina wspierająca będzie udzielać rodzinie wspieranej. Przykładowo jeżeli członek rodziny wspierającej ma pomóc w nauczeniu rodziny wspieranej przygotowywania samodzielnie posiłków kosztem może być równowartość zakupionych w tym celu produktów żywnościowych. Osoby zainteresowane świadczeniem pomocy w formie rodziny wspierającej mogą zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie.

czytaj więcej →

Warsztatach online dotyczących tworzenia dokumentu planu zrównoważonej mobilności miejskiej

Kamila Harnatkiewicz DODANO: 2021-01-08 11:18:52

 

Droga Mieszkanko! Drogi Mieszkańcu!

Jeśli interesujesz się miejscem w którym żyjesz, po którym się poruszasz, jeśli chciałbyś mieć wpływ na funkcjonowanie miejscowości  w której mieszkasz,  pracujesz  czy uczysz się,

oraz jeśli jesteś mieszkańcem: miasta Szczecin • gminy Dobra (Szczecińska) • gminy Gryfino • gminy Goleniów • gminy Kobylanka • gminy Kołbaskowo •  gminy Nowe Warpno • gminy Police • gminy Stare Czarnowo • miasta Stargard• gminy Stargard • gminy Stepnica• miasta Świnoujście  

weź udział w warsztatach online dotyczących  tworzenia dokumentu planu zrównoważonej mobilności miejskiej (tzw. SUMP), czyli dokumentu mającego pomóc lepiej określić komunikacyjne potrzeby mieszkańców Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM) i zaplanować niezbędne zmiany i inwestycje, mające w efekcie poprawić jakość życia w naszej aglomeracji.

Głos każdej mieszkanki i każdego mieszkańca jest dla nas ważny. Chcemy bowiem poznać opinie i zebrać uwagi od jak największej grupy osób korzystających z różnych sposobów przemieszczania się i zainteresowanych rozwojem mobilności w naszym otoczeniu. Interesuje nas głos osób mieszkających w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym od wielu lat, jak i młodzieży, bo to ona w przyszłości będzie mierzyć się z wyzwaniami współczesności. 

SUMP będzie całościowo obejmować zagadnienia bezpieczeństwa i dostępności dróg pieszych, rowerowych, transportu publicznego oraz potrzeb osób zmotoryzowanych i planowania przestrzennego na terenie SOM. 

Spośród osób, które wypełnią ankietę zostaną wybrani przedstawiciele, których zaprosimy do współpracy przy opracowywaniu dokumentu. Wezmą Państwo udział w warsztatach on-line, które odbędą się 18 stycznia 2021 r.

 

O uczestnictwie w warsztatach powiadomimy odrębną wiadomością.

Link do ankiety: https://forms.gle/RHBs1UrEajctrxk38

 

 

Ankieta będzie dostępna w okresie 07 – 13 stycznia 2021 r.

Twój głos się liczy!

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego przy udziale ekspertów i mieszkańców. 

Więcej informacji o projekcie pod adresem https://plany.mobilnosci.pl/

Zachęcamy do wypełnienia ankiety!

 

czytaj więcej →

Rocznica śmierci byłego Burmistrza Nowego Warpna

Krystian Lamparski DODANO: 2021-01-04 15:15:34

Dzisiaj przypada 1. rocznica śmierci byłego burmistrza Nowego Warpna - śp. Władysława Kiragi. Całe swoje życie był związany z Nowym Warpnem, a przede wszystkim z jego mieszkańcami. Również swoją wieloletnią pracą w ramach struktur samorządowych pozostawił trwały ślad w rozwój naszej gminy.

Jesteś w naszej pamięci.

Jarosław Burba
Burmistrz Nowego Warpna

czytaj więcej →

Nowe rozkłady jazdy busów i nowe harmonogramy wywozy odpadów

Kamila Harnatkiewicz DODANO: 2021-01-04 12:36:23

Przypominamy, iż od dnia 1 stycznia 2021 roku obowiązuje nowy rozkład jazdy busów EVER -TRANS, oraz nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na daty wywozu odpadów z frakcji papier, plastik, szkło, które to będą odbierane w każdy poniedziałek miesiąca.

Poniżej linki od pobrania.

https://bip.nowewarpno.pl/pliki/nowewarpno/pliki/harmonogram%20odbioru%20odpadow%202021.pdf

https://nowewarpno.pl/pliki/nowewarpno/obrazy/ROZK%C5%81AD%20JAZDY%20%20Nowe%20Warpno%20-%20Police%20-%202021.jpg

https://nowewarpno.pl/pliki/nowewarpno/obrazy/ROZK%C5%81AD%20JAZDY%20Police%20-%20Nowe%20Warpno%20-%202021.jpg

czytaj więcej →

Dodatkowe środki ochrony na Marinę w Nowym Warpnie

Kamila Harnatkiewicz DODANO: 2021-01-04 11:38:37

Ciągle utrzymujące się wysokie zagrożenie wirusem SARS-CoV-2 wymaga podejmowania działań ukierunkowanych na minimalizację zachorowań.

W ramach powyższego Związek Portów i Przystani Jachtowych Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego, którego Gmina Nowe Warpno jest członkiem uczestnicząc w projekcie ,,Zapewnienie bezpieczeństwa żeglarzy w portach jachtowych, marinach w okresie zagrożenia COVID-19” finansowanych ze środków Interreg (V A Meklemburgia Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania) zakupił niżej wymienione urządzenia i środki:

1. Myjka ciśnieniowa do czyszczenia powierzchni- Karcher.

2. Opryskiwacz akumulatorowy Sanix PRO 7,5.

3. Automatyczne dozowniki płynów dezynfekujących.

4. Antybakteryjne płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni.

Powyższe zostało przekazane przez Burmistrza Nowego Warpna Panu Zbigniewowi Lamparskiemu, prowadzącemu Marinę w Nowym Warpnie. Przekazane materiały będą wykorzystywane w sezonie żeglarskim i zapewne przyczynią się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa.

 

 

czytaj więcej →

Informacja

Krystian Lamparski DODANO: 2020-12-31 12:06:09

INFORMACJA

Informujemy, że Urząd Gminy w Nowym Warpnie w dniu 31.12.2020 r. (czwartek) będzie czynny do godz. 13:00.
Przepraszamy za utrudnienia.

czytaj więcej →

Informacja

Krystian Lamparski DODANO: 2020-12-23 10:44:46

INFORMACJA

Informujemy, że Urząd Gminy w Nowym Warpnie w dniu 23.12.2020 r. (środa) będzie czynny do godz. 14:00, natomiast w dniu 24.12.2020 r. (czwartek) będzie nieczynny. Przepraszamy za utrudnienia.

czytaj więcej →

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna