Ratownicy wodni

Krystian Lamparski DODANO: 2020-07-22 13:21:42

Gmina Nowe Warpno ponawia ogłoszenie o zatrudnieniu 2 ratowników wodnych na miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli w Nowym Warpnie w rejonie ul. Kościuszki w okresie od 01.08.2020 r. do dnia 31.08.2020 r.

Gmina zapewnia zakwaterowanie dla osób zamiejscowych w miejscowości oddalonej od plaży około 5 km.

Wynagrodzenie w granicach 4,5 tysiąca złotych brutto.

Ratownik winien spełniać wymagania niezbędne, zgodne z przepisami prawa.

Oferty składać należy do dnia 17.07.2020 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Nowym Warpnie , w godzinach pracy urzędu.
Informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91-3129660.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Jarosław Burba

czytaj więcej →

Komunikat Kapitana Portu Szczecin o wstrzymaniu ruchu wodnego

Krystian Lamparski DODANO: 2020-07-17 14:54:52

W związku z organizacją w dniu 18 lipca 2020 r. (sobota) „Wielkiego koncertu nocy letniej" publikujemy komunikat Kapitana Portu Szczecin o wstrzymaniu ruchu wodnego.

Prosimy osoby zainteresowane o zapoznanie się z komunikatem

czytaj więcej →

Uwaga mieszkańcy Gminy Nowe Warpno

Krystian Lamparski DODANO: 2020-07-16 09:48:20

W dniu 17 lipca 2020 r. o godzinie 10:00 na terenie gminy Nowe Warpno zostanie przeprowadzony trening sprawności syren alarmowych. Syreny zostaną uruchomione na okres trzech minut.

czytaj więcej →

Poradniki dla rolników

Krystian Lamparski DODANO: 2020-07-15 13:32:36

Informujemy, że z-ca Głównego Lekarza Weterynarii przekazał materiały dot.:

Prosimy wszystkich rolników z Gminy Nowe Warpno o zapoznanie się z informacjami zawartymi w poradnikach.

czytaj więcej →

GRANTY STRAŻACKIE

Kamila Harnatkiewicz DODANO: 2020-07-13 12:54:14

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą  w Szczecinie, ul. Korsarzy 34, ogłasza nabór ofert w ramach "Grantów Strażackich", na realizację zadania polegającego na wykonaniu prac remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich w budynkach OSP.

Zgodnie z założeniami konkursu o dotację będą mogły ubiegać się jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych posiadających siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego. Maksymalna kwota dotacji przyznana jednorazowo nie może przekroczyć 10 tys. zł.

Termin na składanie ofert: od dnia 13 lipca 2020 do 3 sierpnia 2020 r.

 

czytaj więcej →

Drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO-CRP)

Krystian Lamparski DODANO: 2020-07-10 14:22:31

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające na terytorium całego kraju drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO-CRP). Ostrzeżenie obowiązuje od 10 lipca od godz. 00:01, do 13 lipca do godz. 23:59. Zostało wprowadzone w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni, w związku z organizacją wyborów prezydenckich w Polsce.

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień alarmowy BRAVO-CRP jest 2., w czterostopniowej skali. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

W przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO-CRP organy administracji publicznej oraz kierownicy służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego realizują m. in. takie zadania jak:

 • wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej;
 • monitorowanie i weryfikowanie czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej;
 • sprawdzenie dostępności usług elektronicznych;
 • poinformowanie pracowników instytucji o konieczności zachowania zwiększonej czujności;
 • wprowadzenie całodobowych dyżurów administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, ale też od czujności obywateli. W przypadku zauważania czegoś niepokojącego należy poinformować o tym policję lub Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

czytaj więcej →

II tura wyborów Prezydenta RP

Krystian Lamparski DODANO: 2020-07-10 13:10:06

Druga tura wyborów Prezydenta RP

Już w najbliższą niedzielę – 12.07.2020 r. odbędzie się druga tura wyborów Prezydenta RP.

Jest to czas, kiedy w demokratyczny sposób każdy obywatel ma możliwość wpływu na określenie kierunków rozwoju naszego kraju oraz również tego oraz jakie wartości będą przestrzegane. Istotą demokracji jest, aby w niej uczestniczyć. Im większy udział społeczeństwa w procesach demokratycznych, tym większa szansa na jego rozwój i na organizację kontroli społecznej nad zachodzącymi procesami.

Również i tym razem dodatkowym czynnikiem motywującym do oddania głosu jest możliwość sfinansowania zakupu wozu strażackiego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach drugiej tury "Bitwy o wozy". Inicjatywa dotyczy gmin do 20 tys. mieszkańców, a warunkiem otrzymania środków finansowych jest osiągnięcie najwyższej frekwencji z terenu byłych 49 województw, wg stanu granic województw na dzień 31.12.1998 r. Dodatkowo Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił konkurs "Aktywna gmina. Aktywne osiedle. Aktywne sołectwo", który jest skierowany do gmin woj. zachodniopomorskiego. Gmina, która uzyska najwyższą procentową frekwencję wyborczą w ponownym głosowaniu w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2020 otrzyma 25 tys. złotych. Laureaci zostaną wyłonieni w kategoriach:

 • gmina powyżej 100 tys. mieszkańców,
 • gmina 40 tys. – 100 tys. mieszkańców,
 • gmina 10 tys. – 40 tys. mieszkańców,
 • gmina do 10 tys. mieszkańców.

Bitwa o wozy II tura

Konkurs Aktywna Gmina

Na terenie Gminy Nowe Warpno utworzone zostały dwie obwodowe komisje wyborcze:

 • nr 1 w Nowym Warpnie – z siedzibą w Urzędzie Gminy,
 • nr 2 w Brzózkach – z siedzibą w świetlicy w Brzózkach,

które będą czynne w godz. 07:00-21:00. Oba lokale są przystosowane do dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Dla bezpieczeństwa wszystkich apelujemy o stosowanie się do obowiązującego reżimu sanitarnego związanego z pandemią COVID-19 (zasłanianie nosa i ust, dezynfekcja rąk oraz zachowanie bezpiecznej odległości 1,5 m).

Głosujmy bezpiecznie

Wspólnie zadecydujmy o naszej przyszłości!

czytaj więcej →

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna