Wprowadzenie relikwii Błogosławionego Jana Pawła II

Mirosław Tokarski DODANO: 2012-06-30 19:48:27

W dniu 29 czerwca 2012 r. w kościele parafialnym w Nowym Warpnie odbyła się msza święta z okazji wprowadzenia relikwii Błogosławionego Jana Pawła II, oraz uroczyste otwarcie odnowionego zabytku związane z zakończeniem realizacji projektu pn. „Renowacja zabytkowego XV-wiecznego Kościoła Parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Nowym Warpnie”. Przedsięwzięcie inwestycyjne współfinansowane było przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Relikwiarz z krwią Błogosławionego Jana Pawła II, wniósł w procesji do kościoła proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nowym Warpnie ks. Stanisław Drewicz. Po wprowadzeniu relikwii przywitał metropolitę szczecińsko-kamieńskiego ks. abp. Andrzeja Dzięgę oraz zgromadzonych.
Mszę w otoczeniu dwunastu księży koncelebrował ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga, który wygłosił także homilię. Po kazaniu otrzymał on liczne dary w tym wręczoną przez Władysława Kiraga Burmistrza Nowego Warpna reprodukcję obrazu Hansa Hartiga wykonaną przez poznańskiego artystę Ireneusza Szczęcha.

czytaj więcej →

Zakończenie roku szkolnego

Mirosław Tokarski DODANO: 2012-06-30 19:39:48

Uroczystym apelem zakończył się rok szkolny 2011/2012 w Zespole Szkół w Nowym Warpnie. W apelu, który otworzyła Dyrektor Stanisława Ryszewska, oprócz zaproszonych gości wzięli udział także rodzice.
Burmistrz Nowego Warpna Władysław Kiraga podziękował nauczycielom za rok wytężonej pracy, a uczniom życzył udanych i bezpiecznych wakacji.

tekst i zdjęcia : Mirosław Tokarski

czytaj więcej →

Uroczyste otwarcie ratusza w Nowym Warpnie

Mirosław Tokarski DODANO: 2012-06-27 13:18:45

Mimo, że remont ratusza zakończył się kilka miesięcy temu, dopiero 22 czerwca 2012 r. odbyła się uroczystość otwarcia ratusza po remoncie. Gości na sali posiedzeń przywitał Władysław Kiraga burmistrz Nowego Warpna. W krótkich słowach podziękował pracownikom firmy RWG Sp. z o.o. Hurt-Usługi-Produkcja za sprawne przeprowadzenie remontu, który odbywał się w trudnych dla nich warunkach, ponieważ remont odbywał się przy ciągłej pracy urzędników. Podziękowania skierował także do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Regionalnej Izby Obrachunkowej, pracowników służ mundurowych oraz Zachodniopomorskiej Korporacji Termorenowacyjnej.

czytaj więcej →

Zakończenie pleneru "Ogrody sztuki"

Mirosław Tokarski DODANO: 2012-06-26 08:23:30

W dniach od 05-go do 15 czerwca 2012 r. odbył się w Nowym Warpnie interdyscyplinarny plener pt "Ogrody sztuki". W plenerze oprócz artystów z Polski, wzięli udział artyści z Niemiec, Austrii, Czech oraz Argentyny. Efektem ich twórczej pracy są liczne rzeźby i obrazy, które można było podziwiać w parku oraz foyer pałacu przy ul. Szczecińskiej.

Władysław Kiraga Burmistrz Nowego Warpna podziękował artystom za udział w plenerze.

czytaj więcej →

Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej

Mirosław Tokarski DODANO: 2012-06-24 17:19:16

Gmina Nowe Warpno w okresie od 23.08.2011 roku do 30.03.2012 roku realizowała projekt nr WND-RPZP.06.01.02-32-001/10 pn. "Utworzenie punktu informacji turystycznej w pomieszczeniach wieży ratuszowej oraz zakup wyposażenia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 6 "Rozwój funkcji metropolitalnych", Działania 6.1 "Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym", Poddziałania 6.1.2. "Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych na obszarze metropolitalnym".

czytaj więcej →

Międzynarodowe Warsztaty Wokalno - Chóralne

Mirosław Tokarski DODANO: 2012-06-24 17:14:04

Ledwo umilkły ostatnie nuty Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego w Nowym Warpnie, a już szykowane jest następne wielkie wydarzenie muzyczne.

W dniach od 13 - 19 sierpnia 2012 r. w Ośrodku ZCH Police w Brzózkach spotkają się soliści oraz zespoły z Polski i Niemiec na Międzynarodowych Warsztatach Wokalno - Chóralnych w ramach cyklu imprez pod wspólnym tytułem "Tak brzmi Nowe Warpno".

czytaj więcej →

Otwarcie pleneru "Ogrody sztuki"

Mirosław Tokarski DODANO: 2012-06-24 17:08:39

W Nowym Warpnie w pałacu przy ul. Szczecińskiej odbyło się otwarcie interdyscyplinarnego pleneru pt "Ogrody sztuki". Plener otworzyli Ewa Dąbrowska prezes Stowarzyszenia NEST ART oraz Władysław Kiraga Burmistrz Nowego Warpna. W trakcie otwarcia pleneru rozdano album będący podsumowaniem pleneru z poprzedniego roku "Europejski Dialog II - Ponad Horyzontem".

czytaj więcej →

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna