Spotkanie z Historia - 4 pokolenia Nowowarpian 24.01.2017

Zenon Owczarek DODANO: 2017-01-27 17:14:47

Nowe Warpno.
I spotkanie z historią w sali miejskiego ratusza zorganizowane przez Klub Seniora i grupę animatorów przy wsparciu OWES i burmistrza. W spotkaniu brali udział mieszkańcy i uczniowie gimnazjum.
Basia Adamczyk, prowadząca spotkanie, przedstawiła w zarysie historię przesiedleń ludności po II wojnie światowej w wyniku decyzji politycznych mocarstw, odnosząc to do sytuacji lokalnej. Z Neuwarp - Nowego Warpna wysiedlono Niemców, a na ich miejsce sprowadzono wysiedlonych ze Wschodu Polaków i osadników wojskowych. Przez dwa lata, do 1947 r. Niemcy mieszkali z Polakami, a po wysiedleniu Niemców Polacy urządzali życie po swojemu. Pomagali im w tym pozostawieni niemieccy fachowcy, którzy uczyli Polaków m.in. zawodu szkutnika. Zaproszeni świadkowie historii, mieszkańcy powojennego Nowego Warpna: Piotr Budnik, Zbigniew Bartol, Ryszard Piórkowski, Władysława Siepciłko, Władysław Kiraga - mówili o trudach powojennego życia, szabrownictwie i organizacji rybołówstwa w nadgranicznym miasteczku, gdzie można się było dostać tylko ze specjalną przepustką. Wyjątkowym świadkiem był Uwe Conradt, który przybył na spotkanie ze swoją żoną Margit. Uwe był bezpośrednim świadkiem wysiedlenia Niemców i osobiście tego doświadczył jako 7 letni chłopiec. Po latach powrócił do Nowego Warpna i zamieszkał wśród Polaków.
Klimat pierwszych powojennych lat pokazuje historyczne zdjęcie, na którym są zarówno Polacy jak i Niemcy. Pierwszy z lewej Ferdinand Jung.

czytaj więcej →

Cztery Pokolenia Nowowarpian

Zenon Owczarek DODANO: 2017-03-16 16:55:31

Relacja z drugiego spotkanie wspomnieniowo-dyskusyjne w ramach projektu: pt. 
„Spotkania z historią – cztery pokolenia nowowarpnian”
 które odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Nowe Warpno, w dniu 15.3.2017 r.
Na zaproszenie organizatorów:  Grupy Akademii Lokalnego Animatora, Koła PZERiI i Urzędu Gminy Nowe Warpno przybyli: Jadwiga Pałka, Irena Masłowska, Rościsław Równy,  Andrzej Stolarski oraz burmistrz Władysław Kiraga, dyrektor Zespołu Szkół Stanisława Ryszewska , przedstawiciel  OWES Michał Głuszyk.
Spotkanie prowadziły: Maria Kobuszyńska  i Barbara Sowińska- Adamczyk.  
Zaproszeni goście opowiadali młodzieży gimnazjalnej i przybyłym mieszkańcom gminy o powojennej dekadzie 1951 – 1960 w Nowym Warpnie.  
Pani Jadwiga Pałka wspominała swojego ojca, który osiedlił się tu w 1946 roku i tu założył rodzinę. Przez pewien czas pełnił funkcję przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej, a w późniejszym okresie prowadził wraz z żoną zakład zduńki i jak zaznaczył burmistrz    W. Kiraga: „Wiele pieców postawionych przez Urbańskich, funkcjonuje do dzisiaj”. Pani Jadwiga wspominała również akuszerkę – Panią Osiadacz, która przez pierwszych kilkanaście lat po wojnie asystowała przy porodach w izbie porodowej istniejącej wówczas w Warpnie.
Pan Andrzej Stolarski swoją opowieść skupił na rodzicach, którzy w 1957 roku uruchomili stałe kino w Nowym Warpnie i prowadzili je przez wiele lat. Burmistrz W. Kiraga, przytoczył anegdotę, jak Pani Stolarska dbała o to, aby dzieci i młodzież, którzy nie mieli odpowiedniego wieku nie wchodzili na filmy niedozwolone dla nich.
Pani Irena Masłowska mówiła o rodzicach, którzy byli jednymi z pierwszych nowowarpieńskich nauczycieli. Państwo Meterowie (w różnych latach ) byli kierownikami szkoły, która mieściła się w budynku przy kościele (już nie istniejącym). Zaprezentowała również zdjęcia kilkuosobowego grona nauczycielskiego i uczniów z tamtych lat.
Pan Rościsław Równy przybył, w raz z matką, do Nowego Warpna w 1957 po zsyłce do Kazachstanu. Zesłani zostali w 1952 w związku z tym, iż ojciec służył w Armii Andersa. (Uczniowie mieli okazję zobaczyć żołnierzy w mundurach tej armii.) Rozpoczął swoją opowieść od pracy na polach bawełny. Wspominał trudności jakie miał w porozumiewaniu się w języku polskim po powrocie do kraju, ponieważ w czasie wojny chodził do szkoły na Białorusi, a następnie w Kazachstanie. Ponieważ dzieje Pana Rościsława i jego rodziny są bardzo ciekawe, Pani Maria Kobuszyńska zaproponowała , aby opowiedział je na spotkaniu w Klubie Seniora.
Pan burmistrz Władysław Kiraga, który zawsze uczestniczy w spotkaniach z młodzieżą (organizowanych przez Koło PZERiI) i tym razem ciekawie opowiadał, przytaczał anegdoty.  Na prośbę B. Sowińskiej – Adamczyk opowiedział o Miasteczku Dziecięcym w Podgrodziu, które powstało 1952 roku i funkcjonowało jako największy w Polsce ośrodek kolonijny. Miało ono wpływ na życie mieszkańców gminy. Jednak, jak podkreślił W. Kiraga: „Było zamknięte dla miejscowych dzieci, a tylko nieliczni, których rodzice tam pracowali mogli podziwiać te wszystkie atrakcje.” On miał okazję bywać w Podgrodziu na różnych uroczystościach, ponieważ jego ojca zapraszano z racji pełnionych funkcji w urzędzie.
Głos w dyskusji zabrał Pan Roman Falkowski - zwrócił uwagę młodzieży na upływ czasu i konieczność utrwalania rodzinnych dziejów związanych z miejscem urodzenia.
Na zakończenie spotkania Przewodnicząca Koła PZERiI oraz prowadzące spotkanie wręczyły kwiaty i pisemne  podziękowania (w imieniu Koła i Burmistrza) zaproszonym osobom.
Spotkanie, jak i poprzednie, dzięki uprzejmości i współpracy Burmistrza oraz pracowników Urzędu z członkami Koła PZERiI  i Grupą ALA było doskonale przygotowane (nie tylko udostępniono salę, ale także zapewniono obsługę informatyczną, która umożliwiła korzystanie z rzutnika, prezentowania nagrań audiowizualnych, nagrywanie spotkania).
               B. Sowińska-Adamczyk

czytaj więcej →

JARMARK BOZONARODZENIOWY 2016

Zenon Owczarek DODANO: 2016-12-18 08:36:54

NOWE WARPNO w dniu 16. 12.  2016 .

NARODZINY NOWEJ TRADYCJI NA RYNKU MIEJSKIM - "JARMARK  BOZONARODZENIOWO - NOWOROCZNY"

 

czytaj więcej →

70-lecie Szkoly Nowe Warpno

Zenon Owczarek DODANO: 2016-09-25 10:42:00

W dniu 23 września br. Nowe Warpno świętowało Jubileusz 70-lecia powstania  szkoły. W programie obchodów znalazły się m.in. występy uczniów i wystawa kronik szkolnych, była to również doskonała okazja do spotkania się absolwentów szkoły oraz organizacji i osób z nią współpracujących. Po części oficjalnej, zgromadzeni goście zaproszeni zostali na słodki poczęstunek – tort urodzinowy.

czytaj więcej →

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna