Uwaga mieszkańcy Gminy Nowe Warpno!

Krystian Lamparski DODANO: 2016-06-06 12:42:11

W dniach 7-9 czerwca 2016 roku odbędzią się ćwiczenia RENEGADE/Sarex 16/I z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza.

 

Kierownik Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
w Nowym Warpnie

mgr Ewa Szumska

czytaj więcej →

Uwaga!

Krystian Lamparski DODANO: 2016-04-08 14:12:21

W dniu 10 kwietnia 2016 roku o godz. 8:41 zostaną uruchomione na terenie Gminy Nowe Warpno syreny alarmowe w okresie jednej minuty.

Celem treningu jest uhonorowanie ofiar katastrofy smoleńskiej z dnia 10 kwietnia 2010 r.

 

Inspektor ds zarządzania kryzysowego,
spraw obronnych i obrony cywilnej

mgr Ewa Szumska

czytaj więcej →

Komunikat w sprawie wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Krystian Lamparski DODANO: 2015-08-10 10:43:50

Komunikat

z dnia 9 sierpnia 2015 r. w sprawi wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, podjętych działaniach i środkach w celu usunięcia zagrożenia i zapobieżenia jego negatywnym skutkom oraz o wprowadzeniu ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na polecenie OSP.

 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące funkcję operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z obniżeniem dostępnych rezerw zdolności wytwórczych poniżej niezbędnych wielkości, na podstawie art. 11 c ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 012 . poz. 1059 ze zm., dalej „Ustawa”), w możliwych do przewidzenia warunkach pracy sieci, stwierdził wystąpienie zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w rozumieniu postanowień art. 3 pkt 16d) Ustawy i z dniem 10 sierpnia od godz. 10 prowadzają ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na obszarze całego kraju.

Komunikaty radiowe określające stopień zasilania określony dla poszczególnych stref doby oraz obszar obowiązywania ograniczeń będą nadawane w programie 1 Polskiego Radia o godz. 7:55 i 19:55.

OSP informuje, że służby dyspozytorskie OSP we współpracy ze służbami dyspozytorskimi operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, służbami ruchowymi wytwórców i odbiorców końcowych, podejmują na bieżąco działania ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, o których mowa w art. 1d Ustawy, w sposób powodujący, jak najmniejsze zakłócenia w funkcjonowaniu rynku energii elektrycznej i w zakresie niezbędnym do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art.56 ust.1 pkt 19 Ustawy karze pieniężnej podlega ten, kto nie przestrzega poleceń wydanych przez OSP zgodnie z art. 11d ust. 1 i 2. Ustawy.

 

Oficjalny komunikat

czytaj więcej →

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna