Działania antyterrorystyczne - Zarządzenie nr 141 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych

Krystian Lamparski DODANO: 2019-08-28 12:55:33

P-121-144-19

ZARZĄDZENIE NR 141
PREZESA RADY MINISTRÓW
w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych

 

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA) oraz pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujące od dnia 28 sierpnia 2019 r., od godz. 00:01, do dnia 3 września 2019 r., do godz. 23:59.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PREZES RADY MINISTRÓW
MATEUSZ MORAWIECKI
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna