Wnioski o udzielenie pomocy materialnej dla uczniów

Krystian Lamparski DODANO: 2020-08-26 15:06:56

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie informuje, że zgodnie z art. 90n ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty od 1 września br. można składać wnioski o udzielenie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium szkolnego.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021 na okres od września 2020 r. do czerwca 2021 r. można pobrać:

  1. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie ul. Kościuszki 3A;

  2. z Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej: https://bip.ops.nowewarpno.pl/dokumenty/menu/91

Wnioski będzie można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie od 1 do 15 września 2020 roku.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej – miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, nie może być większa niż kwota 528,00 zł. Do wniosku przyjmuje się dochody za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna