GRANTY STRAŻACKIE 2021

Kamila Harnatkiewicz DODANO: 2021-03-25 08:10:31

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34 ogłasza nabór ofert na „Granty Strażackie” w roku 2021, w ramach zadania pn. „Animator życia społecznego na obszarach wiejskich – OSP”.

Nabór wniosków niniejszym konkursie będzie trwał od 22 marca 2021 r.  do dn. 12 kwietnia 2021 r. .

Termin realizacji zadań: Zadanie powinno być realizowane w 2021 r.  do 15 listopada 2021 r.

Rodzaj zadania: Wykonanie prac remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich w budynkach OSP (Ochotniczych Straży Pożarnych) oraz ich otoczenia.

Maksymalna kwota dotacji przyznana jednorazowo jednostce OSP nie może przekroczyć 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Łącznie na realizację powyższego zadania przeznacza się kwotę w wysokości 370 000 zł brutto (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych zero groszy), z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2021 r.

Więcej informacji znajduje się pod linkiem poniżej

http://www.wws.wzp.pl/aktualnosci/nabor-ofert-na-granty-strazackie-w-roku-2021

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna