Uwaga mieszkańcy Gminy Nowe Warpno

Krystian Lamparski DODANO: 2017-01-05 11:24:56

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do obowiązków właścicieli, zarządców i administratorów nieruchomości należy uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

Ponadto ustawa Prawo budowlane nakłada na właścicieli i zarządców obowiązek odśnieżania dachów oraz usuwania sopli lodowych, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna