Nowowarpieńskie Stowarzyszenie "Pamięć i Tradycja"

Mirosław Tokarski DODANO: 2012-06-27 12:39:23

Zebranie założycielskie odbyło się w dniu 17 stycznia 2006 r. W zebraniu założycielskim wzięły udział 22 osoby, wśród których znaleźli się m.in. Władysław Kiraga - późniejszy burmistrz gminy, Andrzej Kotula.

Głównym animatorem powstania stowarzyszenia był późniejszy jego prezes Władysław Kiraga, znany nie tylko w środowisku lokalnym działacz samorządowy. Za rejestrację stowarzyszenia odpowiadał Mirosław Tokarski.

13.02.2006 r. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w KRS XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Wśród celów statutowych można wyróżnić m.in.:

  • inicjowanie kontaktów gospodarczych i społecznych z partnerami krajowymi i zagranicznymi,
  • ochrona i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego, rewaloryzacji zabytków,
  • organizowanie konkursów, spotkań, plenerów, wystaw artystycznych i innych imprez kulturalnych promujących gminę Nowe Warpno,
  • rozwój przygranicznej współpracy w dziedzinie turystyki, agroturystyki, wytwórczości, handlu, budownictwa, kultury i usług,
  • ochrona dziedzictwa kulturowego,
  • organizowanie spotkań z byłymi mieszkańcami Nowego Warpna mających na celu niwelowanie różnic kulturowych i zacieśnianie współpracy we wspólnej Europie.

Pierwsze walne zebranie członków stowarzyszenia odbyło się w dniu 31 marca 2006 r. na którym wybrano władze stowarzyszenia, którymi są:

  • Prezes - Władysław Kiraga
  • Członek zarządu - Mirosław Tokarski
  • Członek zarządu - Dominik Wójcik
  • Skarbnik - Bożena Andruszkiewicz

Mimo, że stowarzyszenie działa krótko, dało się poznać jako organizator cieszącej się dużym powodzeniem wystawy "Nowe Warpno - wczoraj". Przełamywaniu barier między byłymi mieszkańcami Nowego Warpna a obecnymi służą spotkania w Zielone Świątki. Stowarzyszenie włącza się w organizowanie imprez takich jak "Święto Leszcza", "Do trzech razy sztuka i... konie".

Jest też organizatorem spotkania młodzieży klubu w Bismark oraz z młodzież z klubu w Ludwigshof w pobliżu Rieth z młodzieżą polską, mającego na celu uczczenia wejścia Polski do strefy Schengen. Wykonawca tego projektu było Gospodarstwo Agroturystyczne "Stajnia" Mai Polikowskiej w Brzózkach.

Stowarzyszenie liczy obecnie 23 członków.

Siedziba stowarzyszenia mieści się w Nowym Warpnie, przy ul.Wiejskiej 12.

e-Urząd

elektroniczny samorząd

Nagrody i wyróżnienia

Kalendarz imprez

Galerie fotografii

Schonisko dla Zwierząt w Dobrej

Nasz Kanał TV

Facebook


Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna